Zaměstnavatel

od roku 2009 úspěšně působíme na trhu personálních služeb, kdy jsme si za tu dobu vybudovali pověst stabilního partnera.
Naše práce směřuje k neustálému zdokonalování našich služeb a budování dlouhodobých vztahů s klienty a partnery.
více info...
Pokud potřebujete vhodné kandidáty na volná pracovní místa nebo plánujete rozšířit svůj tým, jsme tu pro vás. Blíží se sezóna a potřebujete pracovníky na dobu určitou? Rádi vám pomůžeme. Uvažujete o efektivní náborové kampani?

Nebojte se nám sdělit své požadavky. Zajímá vás, jak si stojí vaše společnost na základě personálního auditu? S našimi odborníky na personální management najdeme odpovědi na vaše otázky.

Recruitment

Potřebujete vhodné kandidáty na volná pracovní místa nebo plánujete rozšířit svůj tým?

více info...

Na základě poznání Vaší společnosti a Vašich personálních potřeb Vám vybereme ty kandidáty, kteří se stanou součástí Vašeho pracovního týmu.

Vy se můžete tímto plně soustředit na své vlastní podnikání, které potřebuje především čas. Zkušenosti s nábory máme od dělnických profesí po střední management a administrativu.

Cílem je Váš pracovní úspěch na základě i námi doporučených pracovníků.

Možnosti společné spoluráce:

  • Nábor pracovníků do stávajícího i nově vznikajího pracovního kolektivu
  • Dočasné přidělení pracovníků nám umožňuje zaučit vybrané pracovníky pod administrativou agentury práce, kdy do pracovního kolektivu přechází pouze Vámi vybraní pracovníci
  • Náborový marketing nám umožňuje zorganizovat cílené kampaně. Na sociálních sítích cílíme především na pracovníky z ciziny, či 3 zemí

To jakou spolupráci zvolit je předmětem osobního poznání a případného doporučení z naší strany. Zaplatíte po úspěšném obsazení pracovní pozice.

Agenturní zaměstnání

Jaké specifické rysy má dočasné přidělení zaměstnanců, známé také jako agenturní zaměstnávání?

více info...

Dočasné přidělení zaměstnanců, nebo-li agenturní zaměstnávání má své specifikum, po celou dobu takto přiděleného zaměstnance se staráme o veškerou jeho mzdovou agendu, o sociální zabezpečení a v případě cizinců o integrační potřeby.

Tímto balíčkem, který obsahuje legální práci, včas zaplacenou mzdu, ubytování, dopravu, právní pomoc, zálohový system na mzdu, doporučení praktických lékařů, vzdělání v českém jazyce, osobním přístupem koordinátorů, kteří mluví jatykem daného pracovníka si zajišťujeme jejich a tady si troufneme napsat, dlouholetou loajalitu.

Dočasně přidělovat pracovníky můžeme jak sezóně, tak i na přesrok.

TRY&HIRE

Je kombinace dočasného přidělení zaměstnance výhodná pro všechny tři strany?
více info...

Kombinace dočasného přidělení zaměstnance po určitou dobu s možností přestupu pod pracovní kmen zákazníka je velmi výhodná pro všechny 3 strany kdy náš zákazník si převádí pouze vybrané, již zaučené pracovníky pod svůj vlastní kmen a tím získává ve většině případů dlouholetého a spolehlivého zaměstnance.

Agentura zajistí veškeré postupy k dočasnému přidělení plus veškeré integrační povinnosti, zajistí podporu v ubytování, vzdělávání, financích a po dohodě je zákazníkem po přestupu pracovníka dostane zaplaceno za veškerou tuto službu.

Pracovník má v prvopočátku velmi silnou oporu v zázemí agentury a jeho cílem v případě spokojenosti s prací jako takovou je získat hlavní pracovní poměr v kmenu zákazníka.

Personální audit

Vaše firma má větší potenciál, než si myslíte. Chcete se o tom přesvědčit? Buďte otevření zpětné vazbě!
více info...

Díky našim 15 letům zkušeností v oblasti personalistiky a vedení týmů máme hluboké porozumění tomu, jak důležitou roli hrají lidé v procesech a rozvoji organizací.

Umět se kouknout do personálního „zrcadla“ může být v některých okamžicích a oblastech nepříjemné. Chápeme, že personální audit nemusí vždy přinést vedení společnosti příjemná zjištění. Přesto nám bylo řečeno ,,děkuji“ od těch, kteří se rozhodli využít našeho personálního auditu.

U těchto zákazníků se nyní zaměřujeme na nábory, vzdělávání, jemné doladění, povýšení, ale i řešení personálních konfliktů. Pomáháme zákazníkům nejen při náboru a výběru správných talentů, ale také při budování inspirativního pracovního prostředí, rozvoji dovedností a kompetencí zaměstnanců a řešení konkrétních výzev spojených s vedením týmů.

Důležité je vzájemné naslouchání, které přispívá k vytváření hodnotné práce a spolupráce. Naše služby mají potenciál povznést společnost a zlepšit její interní kulturu o mnoho úrovní výše.

Personální audit pomáhá firmám identifikovat potíže v různých strukturách společnosti, které nejsou na první pohled viditelné.

Vzdělávání - český jazyk

Jazyková bariéra brání v porozumění pracovního potenciálu zahraničního zaměstnance. Jak z toho ven?
více info...

Plně si uvědomujeme frustraci zaměstnavatelů, kteří narážejí dnes a denně na problémy v provozu, způsobené jazykovou bariérou.

Ztotožňujeme se s vzdělávacími trendy, že lidé potřebují nejen materiální, ale také „duševní“ podporu. Nedostatečná znalost jazyka vždy vede k nedorozumění a nutně se tak projeví na kvalitě společnosti jako celku.

Úzce spolupracujeme s lektorkou češtiny jako cizího jazyka a tím usnadňujeme integraci pracovníků z ciziny na pracoviště a posouváme efektivitu práce na vyšší úroveň.

Výuku češtiny pro cizince realizujeme tak, aby se student co nejrychleji zorientoval v reálných životních situacích, rozuměl základním frázím a uměl na ně reagovat a prakticky je používat.

Slovní zásobu vždy přizpůsobujeme i oboru, ve kterém daný pracovník působí. Důraz klademe na porozumění a mluvu. Realizujeme s finanční spoluúčastí zaměstnavatele.

Kontaktujte nás

Mgr. Veronika Podaná

Vedoucí personalistka