Krátkodobí/sezónní pracovníci

Krátkodobé i sezónní práce

Jsou velmi poptávanou službou především ze stran výrobních, či zpracovatelských společností.Týká se uchazečů z mnoha zemí (i) mimo EU, kteří na základě pracovního povolení místně příslušného Úřadu práce získají možnost pracovat na dobu 90 dní.Čekací lhůta na příjezd pracovníků je obvykle do 2 měsíců od uzavření obchodní smlouvy.Natavení systému, záloh na mzdy, ubytování a dopravy, ulehčuje samotný průběh sezóny.Nabídnout pracovníkům možnost se pravidelně vracet na sezónní práce a to především z důvodu produktivity, která znamená spokojenost všech stran.Při tomto krátkodobém pracovním úvazku se naskýtá výborná šance k prověření pracovníků, ale i samotné nabízené práce pro trvalejší úvazky.Smluvní ujednání je Smlouva o dílo, nebo Dočasné přidělení zaměstnanců.Sezónní pracovníci jsou našimi zaměstnanci.

 

Projekt Zemědělec

Projekt Zemědělec je určen pro nábor zaměstnanců z Ukrajiny se střední a nižší kvalifikací,kteří jsou dle klasifikace CZ-ISCO zařazeni do hlavních tříd 4 – 9 (zemědělská a potravinářská výroba).

Toto povolení zajišťuje pracovníkům možnost pracovat min. na 6 měsíců a max. na 12 měsíců.

Čekací lhůta na příjezd pracovníků se liší podle toho, zda je společnost v Projektu Zemědělec již registrována, či ne. U neregistrované společnosti se lhůta obvykle pohybuje mezi 5 – 6 měsíci.

U registrované společnosti se lhůta obvykle pohybuje mezi 3 – 4 měsíci.Zpracujeme komplexní agendu na základě Vámi vydané plné moci – Vaše společnost pouze kontroluje průběh náboru.

Smluvní ujednání je Smlouva o vyhledávání zaměstnanců.Uchazeči budou Vašimi zaměstnanci.

 

Tyto nabídky jsou podmíněny a ovlivněny aktuální situací na trhu práce, platnou legislativou, komunikací mezi spolupracujícími subjekty a to nejen např. s úřady, nebo dalšími státními institucemi, ale především se samotným uživatelem našich služeb.

 

Nabízené sezónní pracovní činnosti jsou vždy prověřené a to systémem nejdříve menšího pracovního týmu, který nám dá všem zpětnou vazbu, zda je nabízená práce, odměna za tuto práci, životní úroveň během sezóny a vůbec celkový přístup ze strany uživatele natolik motivující, že se mohou na tuto sezónní práci v budoucnu vrátit.

 

V případě jakýkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat.

Zpět na přehled