Středně kvalifikovaní pracovníci

Zaměstnanecké karty na 1 rok s možností prodloužení

 

Pracovníci mimo EU mají jiné (systémové) možnosti legálního přístupu na český trh práce, ale též speciální či specifické nároky a potřeby. 99% těchto nároků či potřeb známe a umíme je naplnit. K získání dlouhodobých středoškolsky vzdělaných zaměstnanců jsou vytvořeny tyto systémové projekty:

 

Režim Ukrajina – zaměstnanecké karty

Režim Ukrajina je určen pro nábor zaměstnanců z Ukrajiny se střední a nižší kvalifikací,

kteří jsou dle klasifikace CZ-ISCO zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 (výroba, služby, nebo veřejný sektor).

Získaná Zaměstnanecká karta zajišťuje zaměstnanci práci na 1 rok s možností prodloužení.

Čekací lhůta na příjezd pracovníků se liší podle toho, zda je společnost v Režimu Ukrajina již registrována, či ne.

U neregistrované společnosti se lhůta obvykle pohybuje mezi 7 – 8 měsíci.

U registrované společnosti se lhůta obvykle pohybuje mezi 4 – 5 měsíci.

Zpracujeme komplexní agendu na základě Vámi vydané plné moci – Vaše společnost pouze kontroluje průběh náboru.

Smluvní ujednání je Smlouva o vyhledávání zaměstnanců.

Uchazeči se stanou Vašimi zaměstnanci.

 

 

Zaměstnanecké karty – ostatní země

Na základě domluvy a Vašich požadavků můžeme získat pracovníky i z dalších zemí mimo EU, či Ukrajiny, např. z Kazachstánu, Běloruska, Gruzie, příp. Mongolska.Získaná zaměstnanecká karta zajišťuje zaměstnanci práci na 1 rok s možností prodloužení.

Čekací lhůta na příjezd pracovníků je závislá na rychlosti získání volného termínu pohovoru na příslušných Konzulátech, obvykle se pohybuje kolem 9 měsíců.Zpracujeme veškeré potřebné nahlášení, povolení a přípravu uchazeče k pohovoru na příslušném konzulátu tak, aby došlo k vydání výjezdního víza za účelem získání zaměstnanecké karty.

Smluvní ujednání je Smlouva o vyhledávání zaměstnanců, nebo Smlouva o dílo.Uchazeči budou Vašimi zaměstnanci, či zaměstnanci naší společnosti s možností budoucího přestupu k objednateli díla.

Tyto projekty jsou podmíněny a ovlivněny aktuální situací na trhu práce, platnou legislativou a komunikací mezi spolupracujícími subjekty. To nejen např. s úřady a dalšími státními institucemi, ale především se samotným uživatelem našich služeb, či díla.

U nabízené služby zaměstnaneckých karet si uvědomujeme, jak zásadní je celková změna samotného pracovníka mít tu sílu změnit dosavadní život. Po 9 letech zkušeností s poptávajícími společnosti a naopak se samotnými pracovníky, prověřujeme na začátku spolupráce, pravdu samotné podstaty nabízené práce a sociálního života v mikroregionu tak, abychom správně stanovili profil hledaného pracovníka. Uchazeče seznámíme s nabízenou prací a prověříme, zda je pro něj nabízená práce z dlouhodobého hlediska výhodná tak, aby nedocházelo k fluktuaci.

V případě jakýkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat.

 

Zpět