Agenturní zaměstnávání

retrak prace skaldnik palety sklad

Agenturní zaměstnávání

Dočasné přidělení pracovníků

Více o službě dočasného přidělení pracovníků:

Jde o náročnou spolupráci, kdy agentura musí splňovat všechny pracovně právní náležitosti, a to jak vůči zaměstnanci a spolupracující firmě, tak především vůči státním úřadům. Pro práci s cizinci pocházejících ze států, jež nejsou součástí Evropské unie, máme nastavený systém s velmi propracovanou agendou, jež umožňuje průběžně administrovat zákonem dané povinnosti.

Agentura a objednavatel (Vaše firma) společně zajišťují zaměstnanci srovnatelné mzdové a pracovní podmínky, jako mají vlastní zaměstnanci objednavatele. Objednavatel řídí, organizuje a kontroluje práci dočasně přidělených zaměstnanců; agentura řeší veškerou administrativní, personální a mzdovou agendu se zaměstnáváním spojenou (zaměstnavatelem je agentura); nadto poskytuje zaměstnancům adekvátní podporu.

Vyhledáme a zaměstnáme pro vás potřebný počet pracovníků.
S pracovníky uzavřeme pracovněprávní vztah.
Povedeme personální a mzdovou agendu v průběhu dočasného přidělení.
Po dohodě s Vámi dočasné přidělení ukončíme.

Zpět na přehled