Vysoce kvalifikovaní pracovníci

Pracovníci mimo EU mají jiné (systémové) možnosti legálního přístupu na český trh práce, ale též speciální či specifické nároky a potřeby. 99% těchto nároků či potřeb známe a umíme je naplnit. K získání dlouhodobých vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců jsou vytvořeny tyto systémové projekty:

Pilotní projekt Ukrajina

Tento projekt se věnuje náboru vysoce kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny, kteří jsou dle klasifikace CZ-ISCO zařazeni do hlavních tříd 1 – 3 (specialisté, řídící, techničtí nebo odborní pracovníci, lékaři a zdravotní sestry, atd.).

Získaná Zaměstnanecká karta zajišťuje zaměstnanci práci na 2 roky s možností prodloužení.

Čekací lhůta na příjezd pracovníků se pohybuje obvykle okolo 8 – 10 měsíců.

Zpracujeme komplexní agendu na základě Vámi vydané plné moci – Vaše společnosti pouze kontroluje průběh náboru.

Před příjezdem do ČR zajistíme vzdělávání uchazečů, dle Vašich, legislativních, nebo profesních požadavků:

  • jazyková vybavenost,
  • sociální a kulturní povědomí,
  • příprava na atestace, aprobace,
  • nostrifikace, atd.

Možné smluvní ujednání je Smlouva o vyhledávání zaměstnanců, nebo Smlouva o dílo.

Uchazeči budou Vašimi zaměstnanci, či zaměstnanci naší společnosti s možností budoucího přestupu k objednateli díla.

Zaměstnanecké karty – ostatní země

Na základě domluvy a Vašich požadavků můžeme získat pracovníky i z dalších zemí mimo EU, Ukrajiny, např. z Kazachstánu, Běloruska, Gruzie, příp. Mongolska.

Získaná zaměstnanecká karta zajišťuje zaměstnanci práci na 2 roky s možností prodloužení.

Čekací lhůta na příjezd pracovníků je závislá na rychlosti získání volného termínu pohovoru na příslušných Konzulátech, obvykle se pohybuje kolem 9 měsíců.

Zpracujeme veškeré potřebné nahlášení, povolení a přípravu uchazeče o práci k pohovoru na příslušném konzulátu tak, aby došlo k vydání výjezdního víza za účelem získání zaměstnanecké karty.

Před příjezdem do ČR zajistíme vzdělávání uchazečů, dle Vašich, legislativních a profesních požadavků:

  • jazyková vybavenost,
  • sociální a kulturní povědomí,
  • příprava na atestace, aprobace,
  • nostrifikace, atd.

Možné smluvní ujednání je Smlouva o vyhledávání zaměstnanců, nebo Smlouva o dílo.

Uchazeči budou Vašimi zaměstnanci, či zaměstnanci naší společnosti s možností budoucího přestupu k objednateli díla

 

Tyto projekty jsou podmíněny a ovlivněny aktuální situací na trhu práce, platnou legislativou a komunikací mezi spolupracujícími subjekty, a to nejen např. s úřady a dalšími státními institucemi, ale především se samotným uživatelem našich služeb.

U nabízené služby zaměstnaneckých karet si uvědomujeme, jak zásadní je celková změna samotného pracovníka mít tu sílu změnit dosavadní život. Po 9 letech zkušeností s poptávajícími společnosti a naopak se samotnými pracovníky, prověřujeme na začátku spolupráce, pravdu samotné podstaty nabízené práce a sociálního života v mikroregionu tak, abychom správně stanovili profil hledaného pracovníka. Uchazeče seznámíme s nabízenou prací a prověříme, zda je pro něj nabízená práce z dlouhodobého hlediska výhodná tak, aby nedocházelo k fluktuaci. Naopak budoucímu zaměstnavateli zajistíme ověřitelný přehled dosavadní pracovní praxe a u velmi odborných profesí, je možnost vyžadovat psychotesty a inteligenční testy. Výsledkem je spokojenost a dlouhodobá spolupráce všech stran.

 

V případě jakýkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat.

Zpět na přehled